Borgunda

Margareta Karlsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0725256643

Anders Engström

Vice ordförande, Ledamot 0706526641

Birgit Alsterlund

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0500-451345

Lars-Erik Pettersson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0709428410

Anders Larsson

Ledamot 0708979125

Johan Fällström

Ledamot 0706765535

Valberedning

Lars Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706883203

Stig Åkegård

Valberedning, ledamot 0735449369