Borgunda

Margareta Karlsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 072-5256643

Anders Engström

Vice ordförande, Ledamot 0706526641

Lars-Erik Pettersson

Sekreterare, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0709428410

Johan Fällström

Ledamot 0706765535

Anders Larsson

Ledamot 0708979125

Valberedning

Lars Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706883203

Stig Åkegård

Valberedning, ledamot 0735449369