Lyrestad

Tomas Larsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0730663777

Per Govertzon

Sekreterare, Ledamot 0705813831

Anna Ringström

Kassör, Ledamot 0724505080

Bengt-Olof Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0708787137

Per-Anders Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0501-50261

Valberedning

Peter Nordin

Valberedning, sammankall. 0705403610

Emil Nordlander

Valberedning, ledamot 0704824456