Ukna

Sofie Johansson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 0708123587

Karl Gruvebäck

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0735-445320

Martin Fredriksson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-2348245

Linnéa Hjortbrandt

Kassör, Ledamot 0730621091

Roger Edström

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-6014292

Andreas Uppsale

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3392962

Valberedning

David Kasselstrand

Valberedning, sammankall. 070-2782818

Catarina Rydén

Valberedning, ledamot 0493-72046