Dalhem-Överum

Håkan Svensson

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt, Medlemsansvarig 0703-955631

Eva Carlsson

Vice ordförande, Ledamot 073-9653052

Signhild Svensson

Sekreterare, Ledamot 0702187941

Mats Svensson

Kassör, Ledamot 0730347525

Tommy Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706-348602

Per Andersson

Ledamot 073-8223430

Bengt Andersson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3966615

Valberedning

Maj-Britt Andersson

Valberedning, sammankall. 070-5248143

Britt-Marie Svensson

Valberedning, ledamot 0493-32030