Västra Ed

Håkan Hjalmarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0706-722740

Otto Jacobsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig, Medlemsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-1303846

Johan Djerf

Sekreterare, Ledamot 073-8277371

Eva Mattsson

Kassör, Ledamot 0732-469895

Henrik Östersten

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3761970

Lilian Hjalmarsson

Kulturansvarig 070-7620841

Valberedning

Inge Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-5419127

Kerstin Andersson

Valberedning, ledamot 070-5089853

Ann-Katrin Jacobsson

Valberedning, ledamot 0493-71061