Lofta

Stefan Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6863176

Johanna Björkman

Vice ordförande, Ledamot

Sophia Isberg

Sekreterare, Ledamot 0739-031201

Daniel Kvist

Kassör, Ledamot 0735-932123

Magnus Härnström

Ledamot 070-4611706

Annelie Pettersson

Jakt- och viltansvarig 070-5351736

Valberedning

Lena Persson

Valberedning, sammankall. 0493-63125

Helena Stenberg

Valberedning, ledamot 0493-63176

Lena Persson

Valberedning, ledamot 070-3183879