Gamleby

Fredrik Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-2384978

Emma Norberg

Vice ordförande, Ledamot 0735459660

Mikael Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-2474722

Per Ekenger

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0704-806689

Ingmar Olovsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3183885

Håkan Lundgren

Ledamot 0706-572522

Christian Thorvaldsson

Ledamot 076-8310370

Erik Johansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-8501796

Conny Jakobsson

Skogsansvarig 070-2050107

Peter Gabrielson

Jakt- och viltansvarig 070-8174995

Valberedning

Mattias Roos

Valberedning, sammankall. 073-8167326