Blackstad

Patrik Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-8406272

Albin Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0706764683

Conny Johansson

Kassör, Ledamot 070-6954007

Hanna Ingesson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-3785674

Björn Ingesson

Ledamot, Energiansvarig 070-2546157

Per Svensson

Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5140038

Jan Karlsson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3629097

Magnus Svensson

Flyghavreansvarig 070-5424580

Valberedning

Per Svensson

Valberedning, sammankall. 070-5140038

Robin Sällberg

Valberedning, ledamot 070-6116290