Hjorted

Anders Magnusson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6033062

Magnus Selerud

Vice ordförande, Ledamot 073-0203104

Sten-Inge Törngren

Sekreterare, Ledamot 070-3132341

Barbro Nilsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 0735255334

Fredrick Åhlin

Ledamot 070-3389360

Kjell Arvidsson

Ledamot 070-4826343

Håkan Wärling

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705-773017

David Klasén

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6653075

Henrik Karlsson

Barn- och ungdomsansvarig 073-8065100

Valberedning

Björn Olsson

Valberedning, sammankall. 0731-815937

Mats Djurstedt

Valberedning, ledamot 070-5778766

Reino Ingemarsson

Valberedning, ledamot 070-5578843