Västra Sevede

Per-Åke Svensson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3423777

Mats Farne

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3115214

Lars Johansson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 070-6888733

Kristina Lindelöf

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-6583212

Caroline Hemmingsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-2772299

Kristina Olsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3806519

Louise Glindell

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0738347717

Fritz Henriksson

Flyghavreansvarig 070-6267930

Åke Johansson

Flyghavreansvarig 070-5527053

Valberedning

Sven Bergman

Valberedning, sammankall. 070-3605650

Karin Johansson

Valberedning, ledamot 070-6891962

Per Hemmingsson

Valberedning, ledamot 070-6643216