Södra Vi-Djursdala

Jakob Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 076-8474846

Sebastian Zeylon

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 070-6990549

Jenny Samuelsson

Sekreterare, Ledamot 073-8396247

Johan Linder

Kassör, Ledamot 0730-589203

Torbjörn Nilsson

Ledamot, Energiansvarig 070-5342363

Thorbjörn Svensson

Ledamot, Skogsansvarig 0730-388366

Malin Prakt

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0768114750

Angelica Gunnarsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0492-25025

Tommy Nilsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-8535853

Eleonor Nilsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6968724

Emma Jönsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709-507175

Conny Josefsson

Jakt- och viltansvarig 070-5526918

Valberedning

Sofia Nilsson

Valberedning, sammankall. 0706396997

Karin Johansson

Valberedning, ledamot 0492-27018

Anders Larsson

Valberedning, ledamot 070-5231353

Per-Johan Svensson

Valberedning, ledamot 070-5515287