Vena-Hultsfred

Erik Olsson

Ordförande, Ledamot 070-2647148

Anders Nelson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-7511429

Eric Solberg

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705252745

Elisabeth Karlsson

Kassör, Ledamot

Torgny Gunnarsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0703-402896

Fredrik Svensson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-5500964

Niklas Wahlman

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 070-5463739

Valberedning

Daniel Edgren

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 073-3060127

Ulf Rosberg

Valberedning, ledamot 070-5755046

Anders Nelson

Valberedning, ledamot 070-7511429