Misterhult

Tony Lindgren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-1031403

Bo Munter

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-4223097

Carina Sjögren

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 073-3443984

Malin Adolfsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-8133371

Jan Adolfsson

Ledamot, Medlemsansvarig 076-8027458

Conny Skoglycka

Ledamot 070-6854593

Angelica Bäck

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-3785545

Dan Pettersson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5086103

Valberedning

Kerstin Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-2868169

Dan Pettersson

Valberedning, ledamot 070-5086103