Gällstad-S Säm

Peter Tagesson

Ordförande, Ledamot 070-3442831

Johan Björkelund

Vice ordförande, Ledamot 070-2201693

Mats Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3265195

Håkan Kjöllerström

Kassör, Ledamot 0704349613

Oskar Tagesson

Ledamot 0735644560

Gunnar Björkelund

Ledamot 0730495952

Nils Nilsson

Ledamot 070-6895011

Mikael Hulander

Jakt- och viltansvarig 0702040365

Valberedning

Sven-Inge Hansson

Valberedning, sammankall. 0706614313

Karl Andersson

Valberedning, ledamot 0721662846

Erik Anderson

Valberedning, ledamot 0704713426