Gällstad-S Säm

Peter Tagesson

Ordförande, Ledamot 0703-442831

Malte Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-6778836

Mats Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3265195

Mai Johansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-5929139

Håkan Kjöllerström

Ledamot

Mikael Hulander

Jakt- och viltansvarig 070-2040365

Valberedning

Sven-Inge Hansson

Valberedning, sammankall. 070-6614313

Arne Johansson

Valberedning, ledamot