Järeda-Virserum

Inge Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-5477542

Jimmy Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Skogsansvarig 0495-34046

Britt-Louice Nyberg

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Maria Carlsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 0703498336

Erik Karlsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703750884

Bo Jonasson

Jakt- och viltansvarig 0706-257450

Valberedning

Johan Riberth

Valberedning, sammankall. 070-2075211

Erik Karlsson

Valberedning, ledamot 0703750884