Södra Valkebo

Felicia Lidback

Ordförande, Ledamot 073-6173898

Madeleine Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-427718

Lennart Pettersson

Sekreterare, Ledamot 013-331187

Jonny Gustafsson

Kassör, Ledamot 070-2542070

Lars-Göran Engdahl

Ledamot 073-3999008

Fredrik Gustavsson

Ledamot 070-8440706

Lennart Ragnar

Ledamot 0705-717577

Gustav Lilja

Ledamot

Valberedning

Ola Danielsson

Valberedning, sammankall. 013-330106

Yngve Johansson

Valberedning, ledamot 070-8571165

Karl-Henrik Wågbrant

Valberedning, ledamot 070-5305591