Väskinde-Visby

Olof Larsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0768-370032

Ulrik Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0498-270015

Eva Pettersson

Kassör, Ledamot, Kriskontakt 070 535 26 60

Karin Löthberg

Ledamot 0704-783088

Anders Kaungs

Ledamot 070-2362534

Niklas Kolmodin

Ledamot 0703270333

Anders Wahlby

Skogsansvarig 0498-270634

Valberedning

Bo Björkegren

Valberedning, sammankall. 070-5336787

Jan Olsson

Valberedning, ledamot 073-7357871

Bernt Andersson

Valberedning, ledamot 0498-270015