Högsby-Fagerhult

Ingbritt Säll

Ordförande, Ledamot 073-4330914

Stefan Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 072-3253096

Niclas Petersson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6239767

Gert Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0491-28058

Thomas Ivarsson

Ledamot 0703-443716

Valberedning

Eva Engdahl

Valberedning, sammankall. 0706-587323

Tore Karlsson

Valberedning, ledamot 072-2176550