Bäckebo-Kråksmåla

Örjan Ivansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6853133

Malin Engdahl

Sekreterare, Ledamot 0730978274

Anders Nilsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-4445075

Georg Erlandsson

Ledamot 070-6784425

Ingeli Ivansson

Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-6653131

Valberedning

Magnus Sjögren

Valberedning, sammankall. 0730-519086