Ryssby-Åby

Peter Ustrup

Ordförande, Ledamot 070-7672248

Christian Sehler

Sekreterare, Ledamot 073-7707657

Niclas Ragnarsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-8012277

Adam Nimbs

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8818381

Valberedning

Lennart Svenzén

Valberedning, sammankall. 070-6543781

Jonas Adolfsson

Valberedning, ledamot 070-3356069

Karl Persson

Valberedning, ledamot 070-7542503