Mortorp-Karlslunda

Helene Råsenfeldt

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig 073-1560115

Henrik Jaensson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702-504348

Fredrik Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-8795516

Karl Sandermo

Kassör, Ledamot 070-5726602

André Torstensson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 0730-376058

Gustav Danielsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0730-666552

Magnus Edvinsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig

Isak Fröler

Ledamot, Medlemsansvarig 0708468491

Valberedning

Anders Bernhardsson

Valberedning, sammankall. 070-3231785

Anders Bernhardsson

Valberedning, ledamot 0706-493913