Föra-Alböke

Joakim Oskarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7567795

Victor Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0730-417129

Mattias Bertilsson

Sekreterare, Ledamot 070-9616791

Jörgen Alvarmo

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-8377454

Jesper Axelsson

Ledamot 072-2062816

Rebecca Andersson

Ledamot 073-0330378

Tommy Pettersson

Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-5666916

Ola Karlsson

Konsumentansvarig 072-2081493

Jens Andersson

Skogsansvarig 070-3671818

Valberedning

Ulf Eriksson

Valberedning, sammankall. 070-2498057

Magnus Oskarsson

Valberedning, ledamot 070-5570071