Köpingsvik

Håkan Petersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-6319422

Benny Danielsson

Vice ordförande, Ledamot 0722-450833

Sofi Larsson

Sekreterare, Ledamot 073-6447882

Marcus Larsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0733-703368

Alfred Johansson

Ledamot

Pia Andersson

Ledamot 0704548180

Jörgen Larsson

Energiansvarig 0702-498782

Valberedning

Kerstin Persson

Valberedning, sammankall. 070-5191345

Stefan Johansson

Valberedning, ledamot 0485-72552

Leif Jakobsson

Valberedning, ledamot 070-8558234