Räpplinge-Högsrum

Thorbjörn Olofsson

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 070-6379815

Hans-Olof Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0709153897

Helén Reinholdsson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0485-563053

Michael Magnusson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708-808692

Linda Stigsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-9606389

Greger Johansson

Ledamot 070-9659610

Börje Vernersson

Ledamot 070-5563048

Caroline Eriksson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5460997

Patrik Olofsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6047863

Håkan Olofsson

Energiansvarig 0709426861

Axel Andersson

Näringspolitiskt ansvarig 073-3257622

Fredrik Wennberg

Jakt- och viltansvarig 0708-407321

Valberedning

Roland Andersson

Valberedning, sammankall. 0769434953

Henrik Johansson

Valberedning, ledamot 070-3944417