Gärdslösa

Björn Folkesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0485-560147

Jonas Andersson

Sekreterare, Ledamot 0709-221703

Magnus Addén

Kassör, Ledamot 070-3730268

Carl-Johan Eriksson

Ledamot 073-3320136

Torsten Nilsson

Ledamot 0708-130936

Valberedning

Peter Wiström

Valberedning, sammankall. 070-2490825

Egert Johansson

Valberedning, ledamot 0710-6187437

Johan Johansson

Valberedning, ledamot 070-6187438