Runsten-Långlöt

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot 070-6589118

Torbjörn Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0709-285037

Christer Larsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8381306

Jimmy Johansson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0708-179273

Kristoffer Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-9261386

Mikael Lindahl

Ledamot 070-5918696

Yvonne Ahlström

Ledamot

Mikael Jacobsson

Energiansvarig 070-6852439

Jimmy Larsson

Jakt- och viltansvarig 070-8751159

Valberedning

Mikael Jacobsson

Valberedning, sammankall. 070-6852439

Kristian Runcrantz

Valberedning, ledamot 070-9307644

Magnus Larsson

Valberedning, ledamot 070-7163603