Norra Möckleby

Torsten Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 073-9576051

Örjan Petersson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706-478601

Anders Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708-487954

Cecilia Olsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6303867

Karin Knutsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-3859149

Harald Karlberg

Barn- och ungdomsansvarig 073-3688496

Valberedning

Magnus Gottfridsson

Valberedning, sammankall. 0708839233

Sandra Danielsson

Valberedning, ledamot 070-3877421

Harald Karlberg

Valberedning, ledamot 073-3688496