Sydöstra Öland

Bo Olsson

Ordförande, Ledamot 073-8240884

Joakim Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-9618681

Staffan Thuresson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-2276077

Stefan Andersson

Kassör, Ledamot 070-2783496

Sven-Åke Eriksson

Ledamot, Konsumentansvarig 073-3144668

Jonas Carlsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9261384

Valberedning

Per-Olov Johansson

Valberedning, sammankall. 070-6038805

Carl-Johan Sigvardsson

Valberedning, ledamot 070-6789409

Ola Nordqvist

Valberedning, ledamot 073-4272728