Mörbylångadalen

Emil Petersson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-9802238

Magnus Åsenius

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705-542051

Emil Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-4443869

Magnus Nilsson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 070-8243640

Göran Wilén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3142038

Pontus Åsenius

Ledamot 073-0847721

Mats Sjögren

Ledamot 070-5497676

Valberedning

Christian Karlsson

Valberedning, sammankall. 0709-168041

Johan Ålund

Valberedning, ledamot 070-5136106