Norsjö-Malå

Jörgen Norén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6222037

Cecilia Roslund

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3970999

Jenny Lund

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706753724

Melissa Lidén

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-5134704

Ethel Cavén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-3331384

Annah Tjärnlund

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 070-3554865

Erika Fjellner

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 073-8289690

Valberedning

Annah Tjärnlund

Valberedning, ledamot 070-3554865

Cecilia Roslund

Valberedning, ledamot 070-3970999

Erika Fjellner

Valberedning, ledamot 073-8289690

Ethel Cavén

Valberedning, ledamot 070-3331384

Jörgen Norén

Valberedning, ledamot 070-6222037

Melissa Lidén

Valberedning, ledamot 070-5134704

Jenny Lund

Valberedning, ledamot 0706753724