Norsjö-Malå

Cecilia Roslund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703970999

Jörgen Norén

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706222037

Anna Mörtberg

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0702221908

Michael Bischof

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0702092998

Annah Tjärnlund

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703554865

Ethel Cavén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703331384

Valberedning

Cecilia Roslund

Valberedning, sammankall. 0703970999

Michael Bischof

Valberedning, ledamot 0702092998

Anna Mörtberg

Valberedning, ledamot 0702221908

Annah Tjärnlund

Valberedning, ledamot 0703554865

Ethel Cavén

Valberedning, ledamot 0703331384

Jörgen Norén

Valberedning, ledamot 0706222037