Ottenby

Anna Wilén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-3732092

Roger Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 073-9786377

Torbjörn Jönsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-8630667

Niklas Petersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 070-8220747

Roger Henell

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0709-660220

Anita Pettersson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-2887642

Valberedning

Sven-Oskar Tornegård

Valberedning, sammankall. 0725571666

Fred Åstrand

Valberedning, ledamot 070-3387780

Ingvald Petersson

Valberedning, ledamot 070-8661174

Johan Nordborg

Valberedning, ledamot 0708349458