Kalmarbygdens

Jan-Olof Engdahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705-246688

Johan Wirblad

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-8202549

Gunilla Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6747995

Martin Johansson

Kassör, Ledamot 070-811 68 57

Anna Sjöblom

Ledamot

Staffan Ljungar

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2119495

Valberedning

Johan Eriksson

Valberedning, sammankall. 0705667086

Olle Jonsson

Valberedning, ledamot 070-6213091