Sexdrega

Bertil Hagström

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706039801

Stefan Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0703104086

Inge Johansson

Sekreterare, Ledamot 0702914323

Barbro Johansson

Kassör, Ledamot 0706729655

Magnus Måling

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0704666279

Valberedning

Göte Arvidsson

Valberedning, sammankall. 0703207141