Roasjö-Redslared

Claes Bertilsson

Ordförande, Ledamot 070-3310548

Claes Bylin

Vice ordförande, Ledamot 070-2893452

Henry Torstensson

Sekreterare, Ledamot 073-8031428

Göran Andersson

Kassör, Ledamot 070-3673820

Kjell-Åke Larsson

Ledamot 070-6439270

Björn Johansson

Ledamot 0730-526109

Andreas Hagenbrant

Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0768-121688

Anders Bertilsson

Jakt- och viltansvarig 070-4601623

Valberedning

Anders Bertilsson

Valberedning, sammankall. 070-4601623

Per Backlund

Valberedning, ledamot 070-6487374