Örsås-Revesjö

Olof Sjöqvist

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706270456

Peter Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0325-620126

Harald Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703745124

Göran Norén

Kassör, Ledamot 0703381443

Thomas Karlsson

Ledamot 0705510827

Sven Mårtensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706670153

Johan Sjöqvist

Flyghavreansvarig 0705343739

Valberedning

Ingegerd Sjöqvist

Valberedning, sammankall. 0706336038

Conny Axell

Valberedning, ledamot 0325-628161