Ungdomen Skaraborg

Henrik Andersson

Ordförande, Ledamot 0702890250

Adam Gruvæus

Vice ordförande, Ledamot 0733569393

Bertil Sigurd

Ledamot 0738450465

Valberedning

Niklas Eriksson

Valberedning, sammankall. 0730932007

Sebastian Dessau

Valberedning, ledamot 0702025872

Erik Bertilsson

Valberedning, ledamot 0730447221

Viktor Magnusson

Valberedning, ledamot 0703905146