Ungdomen Dalarna

Josefine Samuelsson

Ordförande, Ledamot 072-5072542

Linnea Bäckman

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0730-878633

Hans Säfström

Ledamot 070-3858725

Valberedning

Johan Persson

Valberedning, sammankall. 0730-963534

Emelie Danielsson

Valberedning, ledamot 070-6747579

Mikaela Samuelsson

Valberedning, ledamot 070-7347903

Johan Magnusson

Valberedning, ledamot 073-6987646