Ungdomen Dalarna

Hans Säfström

Ordförande, Ledamot 070-3858725

Josefine Samuelsson

Vice ordförande, Ledamot 072-5072542

Valberedning

Johan Persson

Valberedning, sammankall. 0730-963534

Emelie Danielsson

Valberedning, ledamot 070-6747579

Mikaela Samuelsson

Valberedning, ledamot 070-7347903

Johan Magnusson

Valberedning, ledamot 073-6987646