Regionstyrelse

Anita Daniels

Ordförande, Ledamot 070-6286382

Malin Lindgren

Vice ordförande, Ledamot 070-5611917

Torbjörn Ulriksen

Ledamot 070-6077245

Bengt Halvarsson

Ledamot 070-5590239

Valberedning

Jan Forssell

Valberedning, ordf., Valberedning, ledamot 070-7506039

Inger Bengtsson

Valberedning, ledamot 073-5863568

Gustav Svensson

Valberedning, ledamot 070-3378187

Johan Persson

Valberedning, ledamot 0730-963534

Anna Ozén

Valberedning, ledamot 070-6449858

Arne Eriksson

Valberedning, ledamot 070-2457889

Annika Eriksson

Valberedning, ledamot 070-5374921