Ungdomen Gotland

Viktor Ejdertun

Ordförande, Ledamot 0703838820

Julia Österlund

Vice ordförande, Ledamot 0767018496

Helena Ekstrand

Sekreterare, Ledamot 0707877155

Daniel Lorin

Ledamot 0739608892

Daniel Isberg

Ledamot 0700429180

Valberedning

Olof Molinder

Valberedning, sammankall. 0700458818

Hans Landergren

Valberedning, ledamot 0722331620

Victor Jansson

Valberedning, ledamot 0735819073

Charlotte Bendelin

Valberedning, ledamot 0722338602

John Runfeldt

Valberedning, ledamot 0765838657