Ungdomen Gotland

Viktor Ejdertun

Ordförande, Ledamot 070-3838820

Julia Österlund

Vice ordförande, Ledamot 0767-018496

Helena Ekstrand

Sekreterare, Ledamot 0707877155

Daniel Lorin

Ledamot 073-9608892

Daniel Isberg

Ledamot 070-0429180

Valberedning

Olof Molinder

Valberedning, sammankall. 070-0458818

Hans Landergren

Valberedning, ledamot 0722331620

Victor Jansson

Valberedning, ledamot 073-5819073

Charlotte Bendelin

Valberedning, ledamot 072-2338602

John Runfeldt

Valberedning, ledamot 076-5838657