Ungdomen Halland

Robin Arvidsson

Ordförande, Ledamot 076-8125173

Marcus Idoffsson

Vice ordförande, Ledamot 0768302671

Peter Andersson

Ledamot 073-0746284

Martin Nilsson

Ledamot 0725715332

Linus Börjesson

Ledamot 0735259126

Valberedning

Per Skyggeson

Valberedning, sammankall. 0734003580

Oskar Weibull

Valberedning, ledamot

Linda Hedström

Valberedning, ledamot 0734095520

Oscar Karlsson

Valberedning, ledamot 0733580302

Ellen Torstensson

Valberedning, ledamot 0702642465

Björn Andersson

Valberedning, ledamot 076-1132841