Regionstyrelse

Anders Richardsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8522572

Cecilia Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Medlemsansvarig 073-0617406

Göran Lagerstedt

Ledamot 0705-625333

Peter Andersson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 073-0746284

Erika Ingemarsson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0706-528579

Magdalena Petersson

Ledamot, Konsumentansvarig, Kulturansvarig 0761286410

Ulrika Algothsson

Ledamot, Infrastrukturansvarig, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6315631

Valberedning

Anders Nilsson

Valberedning, ordf. 070-9300622

Karl Jorlén

Valberedning, ledamot 070-6634295

Anders Heurén

Valberedning, ledamot 070-7991472

Torbjörn Karlsson

Valberedning, ledamot 0706-792088

Per Skyggeson

Valberedning, ledamot 073-4003580

Dan Pettersson

Valberedning, ledamot 070-7725915

Karin Warefelt

Valberedning, ledamot