Regionstyrelse

Per Pettersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0739292646

Tomas Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0706870861

Åsa Sikberg

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Äganderättsansvarig 0707173037

Christina Birger

Ledamot 0706479876

Fredrik Melin

Ledamot, Skogsansvarig 0725304883

Mats Ekström

Ledamot 0709723319

Håkan Johansson

Ledamot 070-6213338

Cassandra Telldahl

Ledamot, Konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0707440723

Birgitta Ulväng

Ledamot 0703398020

Birgitta Carlsson

Ledamot 0730559300

Valberedning

Roberth Kihlin

Valberedning, ordf. 070-5721277

Eva-Lotta Johansson

Valberedning, ledamot 0705231421

Mattias Jansson

Valberedning, ledamot 070-7280824

Anders Hurtig

Valberedning, ledamot 070-5823121

Johnas Rundgren

Valberedning, ledamot 070-2897537

Tomas Svensson

Valberedning, ledamot 0705114426

Agneta Pettersson

Valberedning, ledamot 0706692735

Therese Åström

Valberedning, ledamot 073-6523985

Anna Lindgren

Valberedning, ledamot 0735030737