LRF Ungdomens Riksstyrelse

Elisabeth Hidén

Ordförande, Ledamot 0730407805

Anton Öhrlund

Vice ordförande, Ledamot 0730716435

Oliver Kristoffersson

Ledamot 0722351230

Ronja Björkqvist

Ledamot 0704091182

Filip Axelsson

Ledamot 0768433577

Valberedning

Gustav Grahn

Valberedning, sammankall. 0730285570

Patrik Holmgren

Valberedning, ledamot 0738198723

Mattias Larsson

Valberedning, ledamot 0760267013

Frida Larsson

Valberedning, ledamot 0702745868