LRF Ungdomens Riksstyrelse

Elisabeth Hidén

Ordförande, Ledamot 073-0407805

Anton Öhrlund

Vice ordförande, Ledamot 073-0716435

Oliver Kristoffersson

Ledamot 0722351230

Valberedning

Gustav Grahn

Valberedning, sammankall. 0730-285570

Patrik Holmgren

Valberedning, ledamot 073-8198723

Mattias Larsson

Valberedning, ledamot 0760267013

Frida Larsson

Valberedning, ledamot 070-2745868