Regionstyrelse

Valberedning

Helena Hägg

Valberedning, ordf. 070-3680866

Elisabeth Ljungstorp

Valberedning, ledamot 070-6012494

Per-Anders Lind

Valberedning, ledamot 070-6564615

Anders Johansson

Valberedning, ledamot 070-5383064

Carl Fredriksson

Valberedning, ledamot 070-8975716

Gustav Strålin

Valberedning, ledamot 070-3951746

Per Helgesson

Valberedning, ledamot 070-6279530