Ungdomen Skåne

Valberedning

David Gottfridsson

Valberedning, sammankall. 0708161083

Henrik Beckman

Valberedning, ledamot 073-3899908

Josefin Svensson

Valberedning, ledamot 0704-871581

Olof Andersson

Valberedning, ledamot 0733-404859