Ungdomen Södermanland

Martin Holmberg

Ordförande, Ledamot 076-5945964

Johanna Lindkvist

Vice ordförande, Ledamot 0707437655

Marie Holst

Ledamot 072-5503160

Mattias Larsson

Ledamot 0760267013

Valberedning

Olof Gustafsson

Valberedning, sammankall. 073-8944148

Tobias Larsson

Valberedning, ledamot 070-6929134

Jesper Gustafsson

Valberedning, ledamot 0730-570369