Ungdomen Värmland

Jonna Didriksson

Ordförande, Ledamot 076-8002224

Hennie Olsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5333951

Karin Janson

Ledamot 0722311222

Erik Eriksson

Ledamot 070-5179678

Valberedning

Cecilia Avelyne

Valberedning, sammankall. 073-8342494

Nils Axelsson

Valberedning, ledamot 076-8497303

Gustav Pettersson

Valberedning, ledamot 070-3659456