Ungdomen Västerbotten

Frida Dahlberg

Ordförande, Ledamot 073-0758575

Nils Larsson

Ledamot 0704560917

Unni Hägglund

Ledamot 073-8372489

Andreas Resoluth

Ledamot 072-2155005

Valberedning

Petrus Brandum

Valberedning, sammankall. 0730294760

Anton Folkesson

Valberedning, ledamot 0730286841

Agnes Granberg

Valberedning, ledamot 070-3379341

Filip Karlsson

Valberedning, ledamot 070-3955838