Ungdomen Västernorrland

Annie Gradin

Ordförande, Ledamot 0725031032

Kevin Forsberg

Vice ordförande, Ledamot 0722429813

Märta Åslund

Ledamot 0703591195

Valberedning

Anna Vägermark

Valberedning, sammankall. 0703015804

Caroline Näslund

Valberedning, ledamot 0706159479